Ho’oponopono af Morrnah Simeona

Den originale og oprindelige Ho’oponopono af Morrnah Simeona.

Ho’oponopono er den spirituelle – mentale praksis de gamle Hawaiianere anvendte til at benytte Sindets kraft.  Denne metode tilbyder en nøgle til at opløse negative bindinger med tilgivelse, kærlighed og Guddommelig Energi fra ”Guddommelig Intelligens”.

Igennem tiden er der kommet flere udgaver frem af hvorledes Du kan praktisere Ho’oponopono. For mig er den reneste form, den som Morrnah har lært os.

Det er en praksis, en måde at være til i verden på. Med forståelse af at alt er levende energi, der kan påvirkes og responderes med. Vi er alle ét, i et univers der omslutter os. 

Vi er højt udviklet lyssjæle inkarneret i en fysisk krop. Vores lyssjæl rækker ud over alt og ingen steder. Du er et barn af Guddommelig skabelse, du fortjener alt det bedste. Harmoni, balance og kærlighed. Det er tilgængeligt og iboende i dag, sjælen kender vejen. 

Er du faret vild, kan denne praksis hjælpe dig tilbage til din oprindelig kerne. 


ACCEPTERER VI, AT VI ER DEN TOTALE SUM AF ALLE FORGANGNE TANKER, FØLELSER, ORD, GERNINGER OG HANDLINGER, AT VORT NUVÆRENDE LIV OG VALG ER FARVET ELLER OVERSKYGGET AF DENNE HUKOMMELSE FRA FORTIDEN, BEGYNDER VI AT SE, HVORDAN EN PROCES SOM AFDÆKKER OG KORRIGERER, KAN ÆNDRE VORT LIV, VOR FAMILIE OG VORT SAMFUND.


Bevidsthed består i Ho`oponopono processen af de 3 aspekter af selvet i forbindelse med det gud- dommelige. Disse 3 aspekter – det ubevidste, det bevidste og den højere bevidsthed, eller som hawaiianerne kalder det: ”Unihipili, Uhane og Aumakua”, eksisterer i hvert eneste skabt atom og molekyle. De betegnes også som den ”indre familie”: barnet, moderen og faderen.

HVAD ER HO`OPONOPONO?

Ho`oponopono er en gammel hawaiiansk proces der, videreudviklet til vor tid, giver mulighed for opløsning af blokeringer, der er årsag til stress, ubalance og sygdom. Ordret oversat betyder Ho`oponopono: at forårsage, at handle rigtigt, at rette fejl.

HVAD ER MÅLET MED HO`OPONOPONO?

At bringe fred og balance på en enkel og effektiv måde ved at rense sig åndeligt, mental og fysisk gennem en proces af erkendelse, tilgivelse og forvandling.

HVEM KAN BRUGE HO`OPONOPONO?

Alle uanset alder, race og tro. Ho`oponopono er uafhængig af kulturel og religiøs baggrund. Processen kan bruges i enhver situation eller problemstilling, – den begrænser sig ikke til mennesker, men kan anvendes overfor alt organisk og uorganisk.

HVAD GIVER HO`OPONOPONO?

Ho`oponopono skaber fred, balance, visdom, kærlighed og frihed for den enkelte, familien, samfundet, verden og universet.


SELV-IDENTITET

Den største gave du kan give selv og dine omgivelser, er befrielse af dig selv fra det, som ikke er KÆRLIGHED, og som ikke er dig.

Problemer som had, sorg, vrede og sygdom er ikke Kærlighed, ikke Dig. Det er giftige erindringer gemt i underbevidstheden, som kan sammenlignes med en gammel plade, der spiller igen og igen, og som giver smerte og lidelse igen og igen og igen.

Selv-Identitet gennem Ho’oponopono er en proces, som befrier Selvet fra alt, der ikke er Kærlighed, og tillader Selvet igen at være dét, som den fra starten blev skabt til at være, et billede af Kærlighed.

Vores fundamentale problemer, at vi ikke ved, hvem vi ér. På grund af manglende SELV-identitet er vi ikke i stand til, at opleve fred i os selv og med vore omgivelser, eller at være virkelig fri.


DEN GAMLE METODE ER MODERNISERET TIL VOR TID

Igennem århundreder har mennesket interesseret sig for Sindets funktioner og har udviklet adskillige teorier for at finde ind til denne umådelige energikilde.

De gamle Hawaiianere anvendte en psykisk-åndelig metode til at kontakte og udnytte Sindets kraft. Denne metode kaldes Ho’oponopono. Ordet betyder: at forårsage, at handle rigtigt, at rette fejl.

De benyttede denne dynamiske metode til, at opløse negative virkninger fra tidligere og nuværende livshandlinger, idet de rensede åndeligt, mentalt og fysisk gennem en proces af erkendelse, anger, tilgivelse og forvandling.

Ho’oponopono processen blev genoptaget og udviklet af hawaiiansk Kuhane Morrnah Nalamaku Simeona, som viste helbredende evner som barn, og som voksen beskæftigede sig med flere forskellige terapier. Der indtraf et vendepunkt i hendes liv, da hun fik konstateret kræft.

MORRNAH HELBREDTE SIG SELV…

Morrnah helbredte sig selv ved at bruge Ho’oponopono, og derefter gik hun i gang med at videreudvikle og tilpasse denne proces til vor tid.

Hun skabte et træningsprogram; en enkel og effektiv metode til at rense sig selv åndeligt, mentalt og fysisk og blive befriet fra stress, opnå bedre helbred, velvære og problemfri kontakt til andre.

Det vigtigste mål i menneskets liv er at genfinde sit ægte Identitet, Guddommelighed i sig selv, sin plads i universet og at komme tilbage til Kærligheden.

Ho’oponopono er af hawaiiansk oprindelse og er en proces til erkendelse, tilgivelse og forvandling. Processen er en begæring om, at fjerne de giftige energier og udfylde de opståede tomme rum/ pladser med Lyset dvs Kærlighed.


RENSNING OG FORLØSNING

Kærligheden renser først i den spirituelle del, dvs vores overbevidsthed, dernæst vores intellektuelle del ved forløsning af tankemønstre, og til sidst vores emotionelle del af Sindet, ved at fjerne de toksiske følelser og udfylde det med Kærlighed.

Når vi oplever stress eller angst i vores liv, og når vi ser nærmere på det, afdækker vi, at årsagen er vores hukommelse eller nærmere sagt, vores følelser som er knyttet til vores hukommelse.

Underbevidstheden forbinder begivenheder eller personer, vi møder på nuværende tidspunkt med begivenheder fra fortiden, i sådanne situationer aktiveres følelser og der skabes stress.

SINDETS FAMILIE

Ho’oponopono er en stor gave for menneskeheden, som tillader os at etablere samarbejde med vores Guddommelighed, eller Skaberkraften, og lærer os til hvordan vi kan bede om rensning og forløsning af vores fejl i tanker, ord, handlinger og gerninger. Processen fører til frihed og frigørelse fra fortiden.

Minder som blev tilbageholdt fra hver erfaring siden Skabelsen fra æoner af tid i fortiden, blev noteret som tankeformer i vores æteriske legeme. Den vidunderlige dagbog/computer er kendt som vores underbevidsthed, Unihipili eller aspektet af Barn.

Det næste aspekt er Mor, kendt som Uhane, den rationelle tanke/vores dagsbevidsthed. Den tredje del er Far, kendt som Aumakua, vores overbevidsthed, som er det spirituelle aspekt af Selvet.

De tre aspekter danner en indre familie, som er i fast forhold med Skaberen, og som skaber Selv-Identitet.

Hver person, plante, atom og molekyle indeholder disse tre aspekter, og har sine egne specifikke mønstre, vores såkaldte “Blueprint”.


TANKEFORMER HAR BINDINGER

Ifølge de gamle hawaiianere starter alle problemer med en tanke. Selve tanken er ikke problemet. Problemet er, at vores tanker har bindinger med smertefulde erindringer om personer, steder, genstande osv…. Intellektet er ikke i stand til at forløse problemet, fordi intellektet er “bestyrer”. Det ægte arbejde for intellektet er bøn om tilgivelse.

Ved at praktisere Ho’oponopono behøver vi ikke viden om årsagen, som skaber ubalance. Den eneste information vi har brug for, er at observere det aktuelle problem som man erfarer nu.

I processen inkluderes familie, pårørende og forfædre, fordi nogle problemer kan stamme fra dem igennem vores nutidige og fortidige relationer.

12 TRINS PROCESSEN TIL SELVHEALING

Ho’oponopono processen er sammensat af 12 trin. Man indleder med en kort bøn til Skaberen, alle tings ophav, men uden egentligt religiøst sigte i traditionel forstand. Herefter følger 11 trin, der bl.a. indbefatter en åndedrætsmetode, en række frigivelses- og forløsningstrin og en spirituel renselse. Det hele afsluttes med en taksigelse til livets skabelse og alt og alle, som er involveret heri.

I Ho’oponopono har vi en meget enkelt og smuk meditation, tre fysiske øvelse, der har til formål at harmonisere menneskets tre bevidsthedsniveauer, og nogle metoder til den daglige psykiske og fysiske renselse og beskyttelse.


Jeg tilbyder indvielse/undervisning i metoden, samt 1-1 sessioner. Kontakt mig for nærmere oplysninger.