1-1 Spirituel mentoring og healing

Spirituel Mentoring og healing
Hvem er Du – hvor er din balance?

For at finde ud af hvem du er, må du give slip på dine forestillinger om hvad der er rigtig, bedre end og illusionen om hvem du er. 
Du må åbne dig selv til en endnu større forståelse af hvad du er. 

Vi er alle et samsurium af vibration af frekvens, lys og lyd. Et energetisk udtryk af sjæl og dna. 

Om vi er i kontakt og graden af kontakt med vores essens, passion og højere formål afhænger af vores udvikling. Vi er i konstant bevægelse, enten i udvidelse eller sammentrækning. Det er ofte i perioder med sammentrækning at vi møder frustration, depression, angst og selvdestruktion. I udvidelsesfaserne møder vi begejstring, opløftende energi, glæde og lykke. 

Nogle gange fare vi vild i vores eget sind, påvirket af tankeformer, handlemønstre og vaner, der fører os endnu dybere i sammentrækning. Men disse øvelser er en nødvendighed for at vi kan erfarer, forstå og danne nye veje. 

Jeg er her for at hjælpe dig med at forstå hvor du er, ved at agere spejl for din reflektion af din frekvens og dit dna. 

Jeg benytter min kanal til det kollektive bibliotek til at formidle hvad din sjæl har brug for, for at udvide sig til næste niveau. Nogle gange er der brug for healing, for at din sjæl kan hele ar fra fortiden, som får energien til at blokere og stå i stampe. Disse ar og tidligere chok/traumer er erfaringer som endnu ikke er bearbejdet eller fordøjet, dem kan jeg hjælpe med at belyse og processe. 

Vores krop, sind og sjæl er alle forskellige lag af vores eksistens, som samarbejder, interagere på forskellig vis med vores omverden. Derfor ser jeg ikke vores fysiske skavanker som et isoleret problem, men som et udtryk for sindet og sjælens formidling af en disharmoni, et udtryk for en blokering eller sammentrækning i energikroppen, hvor der ikke er optimalt flow. 

Nogle gange er det nutidige hendelser i livet andre gange aftryk fra tidligere liv, sjælen stadig bærer med sig. 

Når jeg lytter til dine ord, dine forklaring eller fortællinger om hvad du oplever eller har oplevet, får jeg et pejlemærke af hvor jeg skal lede efter stagneret energi, og hvordan jeg kan hjælpe dig til at finde tilbage til harmoni og flow. 

Om det er i dig, dine børn, din partner eller din business du mærker ubalance, er det stadig blot et udtryk for din reflektion af frekvens og vibration. Derfor kan jeg agere mentor uanset, hvor du sidder fast. 

En session hos mig kan derfor indeholder mange forskelige udtryk af healing, samtale og terapi afhængigt af hvad der er brug for, for optimal flow i dig. 

En session kan vare fra 30 min til 2 timer. Prisen for en session er 1500,- kr.